Gemeente Gebedsaksie

Full Name

MAR. 23, 2023

Gebed en intersessie is vir ons verskriklik belangrik. As jy 'n passie vir gebed het kan jy gerus deel van ons gebedspan word wat elke week saam bid.